Het Juridisch Adviesbureau NILAN werd in 1981 oorspronkelijk als eenmanszaak opgericht en later omgevormd tot V.O.F. door A. Paul Nijs, licentiaat in de Rechten en licentiaat in de Bestuurswetenschappen.

Het kantoor is onder meer gespecialiseerd in huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen, testamenten, erfenisaangiften en alles wat hiermee in verband staat, zoals betwistingen in erfenisaangelegenheden e.d.

Het grootste deel van de activiteiten is echter gericht op vermogensplanning. Vertrekkend van de concrete situatie van elke cliënt, wordt onderzocht wat er gebeurt bij een eventueel overlijden, wie erfgenaam is en wat er aan successierechten moet betaald worden. Vanuit deze gegevens zoeken wij, eventueel in samenspraak met de boekhouder en de notaris, naar de beste oplossingen om successierechten op een perfect legale manier te vermijden en om een verdeling van het vermogen te bekomen naar de wensen en verzuchtingen van de cliënt.NILAN voor wie correct en snel wil geholpen worden.


NILAN voor wie service en opvolging belangrijk vindt.


Contacteer ons en u zult merken dat goeie raad niet duur hoeft te zijn!!!justitia